Liste der Clubs in Gründung/SI-Initiativen

Clubs in Gründung

Ahaus Bezirk II (Charter geplant 04. - 06.10.2019)
Bad Waldliesborn Bezirk III
Bochum Bezirk II (Charter 21. - 23.09.2018)
Deggendorf Bezirk VIII (Charter geplant 17. - 19.05.2019)
Erwitte-Hellweg Bezirk III (Charter geplant 22. -24.03.2019)
Kassel-Elisabeth Selbert Bezirk V
Moers-Niederrhein Bezirk IV (Charter geplant 06. - 08.09.2019)
Pinneberg Bezirk I (Charter geplant 06. - 08.03.2020)

Top